Ürün Hakkında Bilgi 

Proje, Uygulama İmar Planları, kadastral haritalar, Numarataj haritaları, 1/25000’lik plan, kütle haritaları, halihazır haritalar, jeolojik haritalar, Ortofoto görüntüleri, uydu görüntülerinin idarenin konumsal veri tabanına aktarılması, bu verilerin tanımlanan yetkiler dahilinde kullanıcı izlerinin de kayıt altına alınarak kullanıcılar tarafından güncelleneceği web tabanlı imar otomasyon yazılımının kurulması işini içerir.

© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.