Ürün Hakkında Kısa Bilgi

Belediyeler ve altyapı kurumlarının kentlerdeki su ve kanalizasyon altyapı şebekelerinin CBS tabanlı yönetimi ve analizine yönelik geliştirilen bilgi sistemidir. İ-Altyapı Masaüstü Modülü, i-Altyapı Web Modülü ve i-Altyapı Mobil haritalar olmak üzere üç modülden oluşmaktadır. Bu modüller, merkezi bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemine bağlanarak çoklu kullanıcı ve çoklu platform yapısında çalışabilme imkanı sunar.

Ürünün Özellikleri

 • Altyapı şebekelerini çizme, detayları geometrik ağa dahil etme, geometrik ağdan çıkarma, geometrik ağa uyumluluğunu kontrol etme yetenekleri,
 • Seçili alanda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu verilerinin hatlarda metraj, noktasal verilerde ise adet cinsinden envanter ve imalat sorgularının yapılabildiği araç çubuğu,
 • Şebeke takibine imkan sağlayan sorgulama araçları,
 • Altyapı projelerindeki detaylara etkin veri girişinin ve bakımının yapılması,
 • İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinde meydana gelen arıza bilgilerinin sorgulanması,
 • İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinde meydana gelen bakım bilgilerinin sorgulanması,
 • Seçilen alandaki içme suyu abonelerinin belirli tarih aralığındaki içme suyu tüketimlerinin sorgulanması,
 • Seçili detay ya da detaylar üzerinde belli hatlar ya da tüm hatlarda analiz yapmayı sağlayan, elde edilen analiz sonuçlarını Excel'de görüntüleyebilme imkanı tanıyan araçlar,
 • Başlangıç noktasına tıklayarak akış yönü ve akış yönü tersinde izleme analizinin yapılması,
 • Seçili detaylara ait sorguların yapılması ya da kayıtların raporlanması,
 • Raporların Excel'de görüntülenebilmesi.
© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.