Ürün Hakkında Kısa Bilgi

Vektörle Mücadele ve İlaçlama birimlerinin iş süreçlerinin; bütünleşik, günümüz teknolojileri ile uyumlu, ölçülebilir, kolay erişilebilir ve raporlanabilir bir coğrafi bilgi sistemi mantığı içerisinde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla birimin mevcut durumunu, süreçlerini ve ihtiyaçlarını mekânsal ve sözel anlamda yönetilebilir bir yapıya kavuşturmak ve ilgili birimin işlerinin gerçekleştirilmesine imkân veren CBS tabanlı bütüncül bir uygulama olarak geliştirilmiştir.

© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.