Ürün Hakkında Kısa Bilgi

Kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde bulunan tüm taşınmaz malların sorgulama, görüntüleme, yönetilebilme ve raporlama işlemlerinin web ve mobil platformlarda yapılabilmesi ve bu verilerin CBS ile bütünleşik çalışması için geliştirilmiş bir üründür.

Taşınmaz Mallar Bilgi Sistemi ile taşınmazların;

 • Takibi ve gelir hesabı (kira, ecrimisil ve işgaliye),
 • Satış, devir, terk ve kayıt kapama işlemleri,
 • Kamulaştırma işlemleri,
 • Dava süreçlerinin takibi,
 • Encümen ve meclis kararlarının görüntülenmesi
 • Taşınmazın genel durumu (altyapı, muhdesat bilgileri ve rayiç, emlak, maliyet ve iz değeri)
 • Tahsis bilgilerinin belirlenmesi
 • Değer tespitinin yapılması
 • Fotoğrafların çekilmesi
 • İmar durumunun belirlenmesi
 • Belediyelerce gönderilen aylık ve yıllık icmal raporlarının tamamının alınabilmesi sağlanmaktadır.

Ürünün Özellikleri

Taşınmaz Takip Sistemi, bütünleşik çalışabildiği Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve yönetim platform yazılımlarıyla birlikte web uygulaması üzerinden kesintisiz bir şekilde;

 • Taşınamaz malların takibinin yapılabilmesini,
 • Taşınmaz malların veri giriş, güncelleme, pasife alınma ve sorgulamalarının yapılabilmesini,
 • Taşınmaz malların gelir hesaplarının yapılıp, takibinin yapılabilmesini,
 • Taşınmaz mallara ait davaların takibinin yapılabilmesini,
 • Taşınmaz mallara yönelik belediyelerce gönderilen aylık ve yıllık raporların tamamının alınabilmesi,
 • Mobil yazılım üzerinden sorgulama ve görüntüleme işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Taşınmazların 3D takibinin yapılabilmesi
 • İzleme paneli yardımıyla grafiksel olarak anlık takip yapılabilmesi ve raporlanması
 • Hizmetlerin sağlıklı, hızlı ve verimli sunulmasını sağlamaktadır.


 Neden “TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ”? 

 • Çeşitli yollarla edinilen ve elden çıkarılan taşınmazların mevcutlarla birlikte miktar ve değer olarak takip edilmesi,
 • Kamu kurumlarının bünyesinde sözel halde tutulan tüm taşınmaz mal verilerinin sayısal ortamda yönetilmesi,
 • Tüm taşınmaz malların bilgilerinin ekleme, güncelleme ve silme işlemleri ile yönetilebilmesi,
 • Tüm taşınmazların konumsal nitelikte sorgulanması,
 • Güncel olarak taşınmaz mallara yönelik encümen ve meclis kararlarının görüntülenebilmesi,
 • Taşınmaz malların istenilen yerde ve zamanda takibinin yapılabilmesi,
 • Taşınmaz malların tapu bilgilerinin sorgulanması,

Taşınmaz Malların;

 • Adres ve takip numarasına göre,
 • Başlangıç - bitiş tarihine göre,
 • Süresine göre,
 • Durumuna göre,
 • Tip ve alt tipine göre,
 • Tahsis durumuna göre,
 • Edinme durumuna göre,
 • Kapama şekline göre,
 • Kira, ecrimisil ve işgaliye bilgilerine göre,
 • Muhatap, sözleşme ve kefil bilgilerine göre,
 • Yasal dayanağına göre,
 • Kurum - birimine göre
 • Sahip olduğu konumuna göre,
 • İmar durumuna göre sorgulanabilmesi sağlanmaktadır.

Ürünün Faydaları 

 • Taşınmaz mallar paketi ile sözel ortamda tutulan tüm taşınmaz verilerinin sayısal ortama aktarılarak kolay bir şekilde takibinin yapılmasını,
 • Kamu kurumlarının çalışmalarında iş yükünün azaltılması, hızın ve kalitenin yükseltilmesi,
 • Kamu kurumlarının bünyesinde bulunan taşınmazların kira takibi ve hesabı yapılarak gelir kayıplarının önlenmesini,
 • Güncel verilere dayalı karar destek sistemleri ile yöneticilere daha hızlı ve doğru karar verme imkânı,
 • Vatandaşlara taşınmaz mallar işlemlerinde daha kaliteli ve hızlı hizmet sunulmasını sağlar.

Ürünün Entegre Çalıştığı Diğer Sistemler 


 • İşlem ESP
 • TAKBİS
 • NUBİS
 • Kimlik Paylaşım Sistemi
 • Kamu Kurumlarının tahakkuk ve sicil birimleri


© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.