Ürün Hakkında Bilgi 

1/25000, 1/50000, 1/100000 Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı ölçeklerinde İmar Planları üretimi ve hazırlanması süreçlerinde çeşitli kontrol araçları sağlayan, herhangi bir CAD verisi veya taranarak raster veri haline getirilmiş eski plan örneği üzerinden çalışma olanağı sağlar. Kullanıcıyı kısıtlamadan çalışmayı kolaylaştıran, çıktı alma aşamasına kadar İmar Mevzuatı ve İmar Planı Yönetmeliğine uygun standart değerler ve gösterimlerle planı bir bütün olarak son haline getiren araçları içeren masaüstü uygulamasıdır.

© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.