Ürün Hakkında Kısa Bilgi

 • İçme suyu ve yolu bulunmayan veya yetersiz olan köy ve bağlılarının yeterli sağlıklı içme suyuna kavuşturulması, köy yollarının standartlarının yükseltilmesi,
 • Köylerdeki küçük ölçekli sulama altyapısının ve atık su hizmetlerinin geliştirilmesi,
 • Hayat kalitesinin artırılması, ekonomik ve sosyal gelişimin sağlanması amacıyla tasarlanan bir uygulamadır.

 

Ürünün Özellikleri

 • Altlık harita servisleri, bu servisler üzerinden coğrafi nesne gösterimi ve üretiminin yapılabilmesini,
 • Sorgular sekmesi altında proje bilgileri sorgulama, yol sorgulama, içme suyu sorgulama, atık su sorgulama, sulama sorgulama, müteahhit sorgulama, idari alan sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini,
 • Düzenleme işlemleri ile; proje, yol düzenleme, yol envanter, içme suyu izleme, atık su izleme, sulama izleme, geometri düzenleme, içme suyu envanter, müteahhit firma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini,
 • Web uygulama üzerinden ekstra katman sorgulama ve tablo sorgulama yapılabilmesini,
 • Tematik arayüzü ile katmanların farklı sembollerle görülebilmesini tematik haritaların üretilebilmesini sağlamaktadır.

Neden “KÖYDES”?

Bir ilin kırsal kesiminde yapılacak altyapı yatırımları için gerekli envanter bilgilerine sahip olunmaması bu bilgiler üzerinde analiz sorgulama yapılmadan planlamaya sebep olmakta ve projelerin uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır, bu da hedefe ulaşılmasını güçleştirmektedir.

KÖYDES ve CBS uygulamasının birlikte kullanılmasının en önemli sebebi, bu uygulama kapsamında ayrılan ödeneklerin takibi, organizasyonu ve ileriye dönük planlama amaçlı çalışmalar yapılmasını sağlamaktır.


Ürünün Faydaları

 • KÖYDES Projesi kapsamında oluşturulan KÖYDES web uygulaması ile projelerin izlenmesi, sorgulanması ve denetlenmesini;
  • Konumsal olan ve olmayan verilerin toplanması,
  • Verilerin saklanması,
  • Verilerin düzenlenmesi,
  • Verilerin coğrafya ile ilişkilendirilmesi,
  • Kararların doğru ve hızlı verilebilmesi için gerekli analizlerin yapılması,
 • KÖYDES web uygulama ile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemlerinin tamamına yakınının gerçekleştirilebilmesini,
 • Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne aylık ve yıllık olarak gönderilen raporların tamamının alınabilmesini,
 • KKY arayüzü ile kişi, kurum ve yerleşim bilgilerinin tanımlanabilmesini,
 • Yönetim arayüzü altında bulunan sistem yönetimi, loglama, oturum yönetimi ile kullanıcı yetkilendirme ekranları aracılığıyla yetki ve log yönetimi işlemlerinin tamamının bu arayüzler üzerinden gerçekleştirilebilmesini sağlar.
© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.