Ürün Hakkında Kısa Bilgi

Kent Bilgi Sistemi, kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde karar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacıyla oluşturulan, coğrafi bilgi sistemlerinin kent bazında bir uygulamasıdır.

Bununla birlikte, konumsal ve konumsal olmayan bilgilerin belirli bir teknikle bilgisayar ortamında depolandığı, işlendiği, analiz edildiği ve uygulandığı bir sistemdir.

Ürünün Özellikleri

 • Kent Bilgi Sistemi; kentteki mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, işyeri, konut envanterleri, yerel vergi kayıtları gibi yönetime destek sağlayan tüm bilgileri içinde tutabilmesini,
 • Belediyelerin Yerel Yönetimlerin işleyişinin bilgisayar ortamında yapılmasını temin ederek birimler arasında güçlü bir koordinasyon oluşturulabilmesini,
 • Belediyelerin Yerel Yönetimlerin gelirlerini artırabilmesini,
 • e-belediyecilik hizmetinin verilebilmesini, yani, vatandaşların belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gitmeden, internet üzerinden ve/veya telefonlarını kullanarak gerçekleştirebilmesini,
 • Vatandaşların belediyenin planladığı projelerle İlgili görüşlerini yönetimle paylaşabilmesini, anketlere katılabilmesini, öneri ve şikâyetlerini aracısız olarak doğrudan ilgili makamlara iletebilmesini sağlamaktadır.

Neden “ESP Yönetim Bilgi Sistemi”?

 • Özellikle bütçe ve yatırım planlamaları için geçmiş yıllardaki çalışmalara ait bilgileri değerlendirerek daha sağlıklı bütçe ve planlama yapabilmesi,
 • Gelir kalemlerini oluşturan tüm müdürlüklerin tahakkuklarını doğrudan gelir müdürlüğü veznelerine yapabilmelerini ve gelir kalemlerinin tek elden kontrol edilebilmesi,
 • Gider kalemlerini oluşturan, yatırım ve ihtiyaçlarını karşılayan müdürlüklerin bütün hizmetleri bütçe kontrollü ihale ve satın alma programları ile gerçekleştirilebilmesi,
 • Gelir ve gider kalemleri dengesini düzenleyen ve kayıt altına alan hesap işlerinin bu iki uygulama ile entegre çalışması, doğrudan muhasebe kayıtlarının hatasız oluşturulabilmesi için geliştirilmiş bir uygulamadır.


Ürünün faydaları

 • Yüksek teknolojisi ile gelişime ve entegrasyona açık olmasını,
 • Mevzuat değişikliklerinin merkezi sisteme aktarılmasıyla birlikte tüm kurumların anında güncellenebilmesini,
 • Ulusal adres veri tabanı ile tam entegre yapısıyla tek sicil ve sicile ait doğru adres ile çalışma imkanı,
 • CBS entegrasyonu ile doğrudan harita üzerinden çalışma imkânısunması ve abonelik kayıp/kaçakları tespiti ile gelir artışı,
 • E-belediye hizmeti,
 • Anlaşma yapılan bankalar  ile On-line Borç sorgulama ile Vatandaş belediyeye gelmeden Bankadan anında borçlarını ödeyebilmesini,
 • Bütünleşik yapısı sayesinde tüm mali işlerin otomatik muhasebeleşmesini,
 • Merkezi yapısı sayesinde yılsonu işlemleri ve devirlerin yılın ilk gününe hazır olmasını,
 • Gelişmiş yönetici panellerindeki rapor ve grafik araçları ile üst yönetimin vatandaş, personel ve mali verileri etkili ve kolay biçimde takibini,
 • Hızlı ve etkin raporlama ile bilinen en genel formatlarda (pdf, html, doc, xls, rtf, vb.) çıktı imkanı sağlamaktadır.

Ürünün Entegre Çalıştığı/Çalışabileceği Diğer Sistemler 

 • Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)
 • Adres Kayıt Sistemi, Ulusal Adres Veritabanı Adres Değişen Servisleri (AKS, UAVT Servisleri)
 • TAKBIS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi)
 • MEGSIS (Mekansal Gayrimenkul Sistemi)
 • Kimlik Paylaşım Sistemi Entegrasyonu, KPS, Kimlik ve Adres Doğrulama Servisleri
 • Dijital Arşiv Entegrasyon
 • EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemleri)


© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.