Ürün Hakkında Kısa Bilgi

Kent Entegre Yazılım Sistemi – AYKOME uygulaması, büyükşehir belediyelerindeki Altyapı Koordinasyon Merkezlerinin görevlerinin yerine getirilmesi, takip edilmesi ve sorgulanması için geliştirilmiş bir uygulamadır. 

Ürünün Özellikleri

 • Kurum ve kuruluşların yatırım planlarının sisteme coğrafi olarak kayıt edilebilmesini ve izlenebilmesini,
 • AYKOME genel kurul toplantılarının sistem üzerinden kayıt edilerek izlenebilmesini,
 • Yatırım kuruluşlarına ait yatırım projelerinin coğrafi olarak kontrol edilebilmesini,
 • Yatırım projelerine ait kazı ruhsatları oluşturulabilmesini,
 • Altyapı çalışmalarına ait denetimlerin kayıt edilerek takip edilebilmesini,
 • Altyapı çalışmalarına ait cezai işlemlerin kayıt edilebilmesini ve izlenebilmesini sağlamaktadır.

Neden “AYKOME”? 

Koordinasyon, AYKOME’nin adında yer almaktadır ve koordinasyonun en önemli parametresi ise iletişimdir. AYKOME, yazılımı ve iletişimi ön plana almaktadır.

 •  Web teknolojileri kullanılarak, projelerin daha taslak halindeyken paydaşlar tarafından haritalar ve mevcut altyapılar ile birlikte görüntülenmesi,
 • Ortak çalışma olanaklarını zaman kazandırma açısından en üst seviyeye çıkartarak müşterek programların hazırlanma sürecinin hızlandırılması,
 • Altyapı Koordinasyon Merkezinin ruhsatlandırma ve denetim görevlerinin AYKOME yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmesi sayesinde ilgili kurumların gerek ruhsat, gerek denetim ve gerekse ceza işlemlerinde gerçek zamanda (real-time) bilgi edinebilmesi

         için geliştirilmiş bir uygulamadır.

Ürünün Faydaları

 • Yüksek teknolojisi ile gelişime ve entegrasyona açık olmasını,
 • Mevzuat değişikliklerinin merkezi sisteme aktarılmasıyla birlikte tüm kurumların anında güncellenebilmesini,
 • Ulusal adres veri tabanı ile tam entegre yapısıyla tek sicil ve sicile ait doğru adres ile çalışma imkanı,
 • CBS entegrasyonu ile doğrudan harita üzerinden çalışma imkânı sunması ve abonelik kayıp/kaçakları tespiti ile gelir artışı,
 • E-belediye hizmeti,
 • Anlaşma yapılan bankalar  ile Online Borç sorgulama ile Vatandaş belediyeye gelmeden Bankadan anında borçlarını ödeyebilmesini,
 • Bütünleşik yapısı sayesinde tüm mali işlerin otomatik muhasebeleşmesini,
 • Merkezi yapısı sayesinde yılsonu işlemleri ve devirlerin yılın ilk gününe hazır olmasını,
 • Gelişmiş yönetici panellerindeki rapor ve grafik araçları ile üst yönetimin vatandaş, personel ve mali verileri etkili ve kolay biçimde takibini,
 • Hızlı ve etkin raporlama ile bilinen en genel formatlarda (pdf, html, doc, xls, rtf, vb.) çıktı imkanı sağlamaktadır.

Ürünün Entegre Çalıştığı/Çalışabileceği Diğer Sistemler

 • Adres Kayıt Sistemi, Ulusal Adres Veri tabanı Adres Değişen Servisleri (AKS, UAVT Servisleri)
 • Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Coğrafi Adres Bileşen Servisleri (MAKS, CABS Servisleri)
 • Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Ruhsat Değişen Servisleri
 • Kimlik Paylaşım Sistemi Entegrasyonu, KPS, Kimlik ve Adres Doğrulama Servisleri
 • Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi Entegrasyonu, YAMBİS Servisleri
 • Yapı Denetim Sistemi Entegrasyonu, YDS Entegrasyonu ve YİBF Değişen Servisleri


© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.