Ürün Hakkında Kısa Bilgi

 • RUHSAT yazılımı; yetkili idarelerin çevrimiçi emlak ve inşaat izinlerini NVİ, KPS, Ruhsat ve MAKS servislerine tam entegrasyonu ile belgelerin üretimini sağlar.
 • Üretilen verilerin yetkili idarenin bünyesinde ve NVİ MAKS sunucularında aynı zamanda depolanabilmesi, emlak ve inşaat izinleri ile analizlerin yapılabilmesi ve yetkili idarenin birimlerinde kullanılan sistemler ile de entegre olabilmesi için geliştirilmiş bir yazılımdır.

Ürünün Özellikleri

 • Yapı ruhsat belgesini sistem üzerinden oluşturma işlemleri; başvuru, belge düzenleme, bülten numarası atama ve onaylama süreçlerini içerir. Onaylanan yapı ruhsat belgesinden farklı kullanım amaçları olan ruhsatlar, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Yanan Yıkılan Yapılar Formu üretilmesini sağlar. Sistem, belgeye konu olan yapının belge ve yapı geçmişinin görüntülenmesine olanak verir. Ek olarak; farklı arama kriterleri ile aranan belgeye ulaşım sağlar.
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi, yapı tamamen bittiği takdirde yapının tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde yapının bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten alınan kullanım iznidir. Yapı Kullanma İzin Belgesi’ni sistem üzerinden oluşturma işlemleri; başvuru, belge düzenleme, bülten numarası atama ve onaylama süreçlerini içerir. Yapı Kullanma İzin Belgesi ile ilgili bütün süreçlerin  işlem adımları sistem tarafından sağlanır.
 • Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu, yanan ve yıkılan tüm yapılar için 14.07.2007 tarihli 26582 sayılı Yanan Yıkılan Yapılar Formu Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standart Tebliği doğrultusunda kullanılan formdur. Yanan Yıkılan Yapılar Formu ile ilgili bütün süreçlerin  işlem adımları sistem tarafından sağlanır. 

 

  • Rule engine – kural motoru
  • Rehber – veri giriş kolaylığı
  • Belge kopyalama
  • Çalışma senaryoları ile yönetim
  • Kurum içi ve kurum dışı sistem entegrasyonları
  • İçerik menü yardımı (context menu help)
  • Sınıflandırma ve tematik haritalar
  • Yapı Denetim Sistemi(YDS) ile entegrasyon

 

Neden “RUHSAT”? 

 • UAVT/MAKS veri modeli, kurum, birim ve proje kimliğine uygun aynı zamanda genişletilebilir veri tabanı sağlayabilmesi,
 • YİBF entegrasyonu ile ikinci kez veri girişinin engellenebilmesi,
 • Verinin kurum sunucularında depolanması ve istenilen analizleri sağlayabilmesi;
 • NVİ ile çalışma senaryosuna uygunluk sağlayabilmesi;
  • İstatistiki dashboardlar
  • Tematik haritalar
  • Sınıflandırma harita imkanları
  • HotSpotmaps
  • Yoğunluk haritaları
  • Sosyal analizler
  • Kaçak önleme ve ruhsatsız yapılar vb.
  • Ruhsat AKS Modeli
  • Ruhsat MAKS Modeli

         için geliştirilmiş bir uygulamadır.


Ürünün Faydaları

 • Ruhsat verilerinin kurum veri tabanında ve bulut teknolojisinde depolanması ve yönetilmesini,
 • Rehber ve Yapı Denetim Sistemi entegrasyonu ile verinin hızlı ve doğru bir şekilde alınması, mükerrer veri girişinin engellenmesini,
 • Üretilmiş bir ruhsat verisinden, ruhsat veriliş amaçlarına ve belge türlerine göre kopyalanmasını,
 • MAKS projesi çalışma senaryolarına göre yapılandırılmasını,
 • Yetkili idare MAKS’a geçmiş ise MAKS sisteminin çalışma senaryolarına göre yapılandırılması; MAKS’a geçmemiş ise AKS ve UAVT servisleri ile uyumlaştırılmasını,
 • Kurum içi ve kurum dışı servislere ulusal sistem ve projelerle entegre ulunabilmesini,
 • Kaçak yapılaşma ve ruhsatsız yapı tespiti raporlaması, Dashboard ve Tematik Haritalar ile istatistiki analizlerin yapılabilmesini,
 • İnşaat izin belgeleri ve verilerin kurumun kendi sunucularında depolanabilmesini,
 • Bu veriler ile çeşitli analizlerin yapılabilmesini,
 • Günlük haftalık aylık alınan ruhsatların, ruhsat veriliş amaçlarına göre istatistiklerinin alınabilmesini,
 • Kurumun mevcut sistemleriyle entegre edilebilmesini,
 • Kurumun yetkili olduğu bölgede ilçe, mahalle, köy, CSBM ve yapı bazında inşaat izinlerine erişebilmesini,
 • Ruhsat arşivinin oluşturulabilmesini,
 • Kentin karakterinin çıkarılmasının sağlanmasını,
 • Ruhsat nitelikleri ile MAKS, KPS, MEGSIS servis entegrasyon nitelikleri arasında sorgulamaların, maliyet hesaplamalarının ve analizlerin gerçekleştirilebilmesini sağlar.

Ürünün Entegre Çalıştığı/Çalışabileceği Diğer Sistemler

  • Adres Kayıt Sistemi, Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Değişen Servisleri (AKS, UAVT Servisleri)
  • Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Coğrafi Adres Bileşen Servisleri (MAKS, CABS Servisleri)
  • Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Ruhsat Değişen Servisleri
  • Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Ruhsat Servisleri
  • Kimlik Paylaşım Sistemi Entegrasyonu, KPS, Kimlik ve Adres Doğrulama Servisleri
  • Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi Entegrasyonu, YAMBİS Servisleri
  • Yapı Denetim Sistemi Entegrasyonu, YDS Entegrasyonu ve YİBF Değişen Servisleri


© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.