Ürün Hakkında Bilgi 

TAKBIS; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan tapu ve kadastro bilgilerinin, geliştirilen web ve masaüstü uygulamalar üzerinden görüntülenmesi, sorgulanması, raporlanması ve seçilen bir kadastro parselinin yerel sisteme indirilmesi gibi fonksiyonları içeren bir uygulamadır.  

Ürünün Özellikleri

 • Kullanıcı yetkilendirme işlemleri
 • Veri tarihçesi loglama yönetimi
 • Uyarı yönetimi
 • Oturum yönetimi
 • Altlık harita tanımlama
 • Adres bileşenlerinden sorgulama
 • Gerçek ve tüzel kişilik bilgileri ile sorgulama
 • Kurum içi ve kurum dışı WMS, WFS servisleri ekleme


Neden “TAKBİS”?

 • Vatandaş işlemlerinin hızlı yapılmasına olanak sağlanabilmesi
 • Sorgulama ve raporlama arayüzleri ile vergi kayıplarının önlenebilmesi
 • Kent planlamasında karar destek mekanizmasına istatistiksel bilgi sağlanabilmesi için geliştirilmiş bir uygulamadır.


Ürünün Faydaları

 • Ülke genelinde, üretime katılmamış alanların belirlenmesini,
 • Kamu ve hazine taşınmazlarının envanterinin çıkartılmasını,
 • Kentsel alan ve arazi düzenlenmesini,
 • Arsa ve arazi kullanımının denetlenmesini,
 • Rasyonel yatırım planlamalarının yapılmasını,
 • Adil vergilendirme ile vergi kaybının önlenmesini,
 • Taşınmaz işlemlerinden kaynaklanan devlet gelirlerinin artırılmasını,
 • Adil ve hızlı kamulaştırma yapılabilmesini,
 • Gecekondu sorununun çözülebilmesini,
 • Turizm planlaması, kıyı kullanımı, mülki ve idari sınırların belirlenmesi konularında uygun çözümler bulunmasını sağlar.


Ürünün Entegre Çalıştığı/Çalışabileceği Diğer Sistemler

 • Yönetim Bilgi Sistemi
 • Proje Takip Sistemi
 • Aykome Uygulaması
 • Kent Rehberi Uygulaması


© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.