Ürün Hakkında Kısa Bilgi

Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan ve idarenin elinde bulunan imar planları, banko verileri, kadastro paftaları, hâlihazır haritalar, yol, bina, jeodezik noktalar gibi grafik verilerin entegrasyonu ve topolojik veri yapılarının oluşturulması için geliştirilmiş bir Web ve Mobil yönetim sistemi olan Numarataj Bilgi Sistemi (NUBIS);

 • Numarataj belgesi verme işlemleri,
 • Keşif işlemleri,
 • Direk – Tabela işlemleri,
 • Numarataj plaka işlemleri,
 • Saha ve haritacılık işlemlerinin;

Mekânsal boyutta sağlanabilmesi, daha hızlı ve sağlıklı veri toplanması,  mevcut verilerin TUCBS ve MAKS standartlarına uygun olarak düzenlenmesidir.

Ürünün Özellikleri

 • Numarataj Bilgi Sistemi, süreç temelli merkezi yönetim ile hem saha hem de ofis/işyerini takiben oluşan sayısal adres çıktılarını belediyenin ilgili birimlerine yetkileri ölçüsünde servis etmektedir. Veriler iş emirleri ile oluşturulduğundan adres servisleri süreç sonunda güncel / anlık bilgiler ile sunulmaktadır,
 • Numarataj Bilgi Sistemi, dış servislerle (ulusal veri tabanları) ile entegre çalışarak; Büyükşehir, il, ilçe, ve belde belediyelerine kendi süreçleri ile hizmet verecek modüler yapıya sahiptir. NUBİS yazılımsal uygulamalar anlamında sunucu temelli web ve mobil uygulamaları ile büyük ölçekli belediyelerimize hizmet vermekte olduğu gibi az nüfuslu belediyelere de yine MAKS entegrasyonu sağlamış olan masaüstü lokal çalışan uygulamalar ile de hizmet verebilecek nitelikte boyutlandırılmıştır.

 

Neden “NUBİS”? 

 • Numarataj Bilgi Sistemi (NUBİS), kanunlarla belirlenen sorumluluk alanı içerisinde adres ve numaralama işlemlerini yapma yükümlülüğü verilen yetkili idarelerin, 31.07.2006 tarih ve 26245 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” kapsamında, yetkisi dahilindeki bölgelerde adres ve numaralama işlemlerini kolay ve seri bir şekilde üreterek adres bilgi sistemlerinin yönetilebilmesi,
 • Uygulama Yapı, CSBM (Yol, Yol Orta Hat, Yol Orta Hat Yön),  Numarataj, Bağımsız Bölüm, Diğer Yapı, Parsel, Önemli Yer, Numarataj Plakası ve Direk – Tabela verilerinin güncel olarak tutulabilmesinin sağlanması,
 • Mahalli adres bileşenleri ile ilgili ekleme, güncelleme, silme, bölme ve birleştirme işlemlerinin yapılabilmesi, tüm bu işlemler yapılırken katmanların birbirleriyle olan ilişkilerin korunması, topolojik ve mevzuat kontrollerin yapılabilmesi için geliştirilmiş bir uygulamadır.

Uygulama üzerinde;

 • İş emri gönderme ve görüntüleme
 • Numarataj belgesi işlemleri
 • Haritacılık işlemleri
  • Sorgulama işlemleri
  • Yapı işlemleri
  • CSBM işlemleri
  • Numarataj işlemleri
  • Bağımsız bölüm işlemleri
  • Parsel işlemleri
  • Diğer yapı işlemleri
  • Direk işlemleri
  • Tabela işlemleri
  • Önemli yer işlemleri
  • Fotoğraf işlemleri
 • Mesajlaşma
 • UAVT Entegrasyonu

Ürünün Faydaları

 • Belediye çalışmalarında hizmet verimliliğinin, hızın, kalitenin yükseltilmesini, gelir kayıplarının önlenmesini,
 • Yeni sistemin sağladığı yararların belediyeye şahsen başvuru dışında, internet tabanlı sistemler aracılığıyla (web, e-devlet) belediyenin ve vatandaşların kullanımına sunulması,
 • Kente ait yapı, ada-parsel, numarataj, tabela, direk ve levha gibi verilerin bu teknolojilerden faydalanılarak analiz edilmesi, kayıt altına alınması ve güncellenmesini,
 • Sahada mobil destekli, sağlıklı veri toplanmasını,
 • Numarataj belgesinin kullanıcıya e-imzalı olarak e-mail atılmasını,
 • Gerekli durumlarda vatandaşa SMS ile bilgilendirme yapılmasını,
 • Yöneticilere güncel verilere dayalı karar destek sistemleri ile daha hızlı ve doğru karar verme imkânı,
 • Veri üretiminin ve düzenlenmesinin bir iş emri altında yapılması ile birlikte hatanın en aza indirilmesini,
 • Vatandaşlara numarataj işlemlerinde daha kaliteli ve hızlı hizmet sunulmasını sağlar.

Ürünün Entegre Çalıştığı/Çalışabileceği Diğer Sistemler

 • İşlem ESP
 • Adres Kayıt Sistemi
 • Kimlik Paylaşım Sistemi
 • Mekansal Adres Kayıt Sistemi
 • Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi
 • E-devlet Entegrasyonu
© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.