Projeler

Devam Eden Projelerimiz

 • İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mekansal Adres Kayıt ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi (MAKS)
 • İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi
 • İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü KÖYDES Yatırım İzleme Bilgi Sistemi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Yapı Denetim Sistemi (YDS)
 • Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS 6-7)
 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi (E-Maden)
 • Adana Yüreğir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi
 • Adana Seyhan Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi
 • TÜBİTAK-SANTEZ Bütünleşik Katı Atık Yönetimi Sistemleri İçin Servis Tabanlı Karar Destek Platformunun Geliştirilmesi
 • Karayolları Genel Müdürlüğü Mekansal Veri Yönetim ve Arşiv Sistemi Kurulması Hizmeti
 • Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Envanter Bilgi Sistemi
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi CBS Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi Entegre Yazılımı
 • Muğla Büyükşehir Belediyesi Web GIS Projesi
 • Manisa Büyükşehir Belediyesi Taşınmaz Takip Bilgi Sistemi
 • Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Altyapı Bilgi Sisteminin Kurulması Projesi
 • Yalova Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması
 • İstanbul Şişli Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi CBS Tabanlı Vektörle Mücadele Bilgi Sistemi
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi CBS Tabanlı Vektörle Mücadele Bilgi Sistemi
 • İzmir Karabağlar Belediyesi CBS Entegrasyon Projesi
© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.