Projeler

Tamamlanan Projelerimiz

 • İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 112 Acil Yardım İçin Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Altyapısı Kurulumu İşi (FAZ1 – FAZ2)
 • Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS 1-2-3-4-5)
 • Sayısal Emniyetli Muhabere Sistemi (SAHMUS 1-2)
 • Emniyetli Hücresel Haberleşme Sistemi (EHHAS 1)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Veri İşçiliği Projesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Veri Arşiv Sistemi Yazılımının Bakımı, Güncellenmesi ve Geliştirilmesi İşi (MVAS)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Veri Arşiv Sistemi Yazılımının Bakımı, Güncellenmesi ve Ulusal 
  Plan Numarası Modülünün Geliştirilmesi İşi (MVAS-PİN)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bilgi Standardizasyonu ve Entegrasyonu Projesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlıkça Uygulanan İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme Projesi
 • Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone Veritabanının Güncellenmesi Yönetim Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Danışmanlık Hizmeti
  • Atıkların Sınır Ötesi Hareketi Bilgi Kayıt Sistemi
  • Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi
  • Finansman Bilgi Sistemi
 • TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Bşk. Türkiye ve Avrasya Demiryolu Haritası Hazırlanması ve Basım İşi
 • TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Web Tabanlı CBS Bilgi Sistemi
 • Çevre ve Orman Bakanlığı Plan Tadilatı Otomasyonu ve Planlama Portalı
 • Karayolları Genel Müdürlüğü Coğrafi Tabanlı Sanat Yapıları Proje İzleme Sistemi
 • Karayolları Genel Müdürlüğü Coğrafi Tabanlı Sanat Yapıları Proje İzleme Sistemine Yatırım Projesinde Yer Alan Yol Yapım ve Etüt-Proje İşlerinin İzlenebilmesi ve Raporlanabilmesi, Haritalanması Amacıyla Yol Yapım ve Etüt-Proje İşlerinin Modül Olarak Eklenmesi İşi
 • Karayolları Genel Müdürlüğü Web Tabanlı Güzergah Analizi Yazılım Yaptırılması İşi
 • Kars İlinde Tescil Edilmiş Sit Alanları İle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Veri Oluşturma Koruma, Takip ve Denetim Hizmetleri Otomasyon Sistemi Hizmet Alım İşi
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü CBS Bölge Vaziyet Planı Uygulamasının Geliştirilmesi Projesi
 • İlbank A.Ş. Coğrafi Bilgi Sistemi Platformu Projesi
 • Toprak Mahsülleri Ofisi Taşınmaz Bilgi Sistemi Projesi
 • Afyonkarahisar Belediyesi Web İmar, Yapı Ruhsatı ve Tapu Entegrasyonu Projesi
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Numarataj Bilgi Sistemi (NUBİS)
 • Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar Veri Dönüşümü, Entegrasyonu ve Web Sunumu Projesi
 • Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Otomasyon Sistemi
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Harita Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi Programı Hizmet Alımı İşi
 • Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi
 • Samsun Büyükşehir Belediyesi Analiz ve Danışmanlık İşi
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Statip Kapsamında Oluşturulan Sayısal Haritaların 1/25.000’lik Pafta İndeksine Göre Düzenlenmesi, Çıktı Formatına Uygun Hale Getirilmesi, Toprak Haritaları ve Statip İçin Semboloji Kütüphanesinin Oluşturulması ve Raporlanması İşi
 • Kayseri Şeker Fabrikası Bilgi Sistemi
 • Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Mermer ve Doğaltaş Bilgi Sistemi Projesi
 • Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Harita Arşivi ve Değerleme Raporlarının Türkiye Jeoloji Veritabanına Entegrasyonu Projesi
 • Manisa Büyükşehir Belediyesi Proje Takip Sistemi
 • Adıyaman Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Afyon Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Ağrı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Amasya Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Antalya Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Ardahan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Artvin Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Bartın Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Bayburt Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Bolu Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Çankırı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Çorum Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Edirne Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Elazığ Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Giresun Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Gümüşhane Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Hakkari Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • İzmir Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Iğdır Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Isparta Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Kars Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Kastamonu Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Kilis Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Manisa Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Muş Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Nevşehir Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Niğde Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Ordu Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Osmaniye Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Rize Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Samsun Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Sivas Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Tokat Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Tunceli Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • Van Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
 • KKTC Lefkoşa Türk Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi
 • KKTC Tarım Sigortaları Fonu Projesi
 • Türkmenistan Gümrük Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi
 • Azerbeycan Gayrimenkul Tescili Kadastro ve Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi
 • İstanbul Bahçelievler Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi
 • İstanbul Adalar Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi
 • Elazığ Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi
 • Elazığ İl Özel İdaresi Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi
© 2017 İşlem Şirketler Grubu Her Hakkı Saklıdır.