Ana Sayfa > Uygulama Yazılımları > Gelirler
Gelirler1. GELİRLER UYGULAMASI 

Gelirler Uygulaması Belediyelerin gelirlerinin kontrol edildiği, yönetildiği, tüm işlemlerin kayıt altında tutulduğu, geçmişe yönellik sorgu ve hesaplamaların yapabilabildiği bir yapıdır. Mükellefin tüm yaptığı işlemler  tek sicil numarası ile takip edebilir ve geçmiş sicillerin işlemleri sorgulayabilir.  Emlak vergisi Beyanı(Bina, Arsa Arazi), Çevre ve Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, İşgaliye Vergisi Beyanları, Genel Tahakkuk ve Tahsilat işlemleri, Yol Harcamalarına Katılım Payları, Hal ve Pazar Yerleri gelirlerinin kotrolü sağlanır.

 

1.1. Beyanlar

Bütünleşik yapı içeresinde  mükellefin Emlak Vergisi Beyanı, Çevre Vergisi Beyanı, İlan ve Reklam Vergisi Beyanı, İşgaliye Vergisi Beyanları, Eğlence Beyanları  gibi tüm beyan işlemlerini tek sicil numarası ile yapar. Mükellef Kart ile mükelefin tüm  geçmiş bilgileri sistemde tutulur, tüm beyanlara ait tüm borçları sorgulanabilir, beyan türüne göre borcu yoktur dökümü alınabilir. Ödeme emri, geçmiş beyanlara yönelik sorgu yapma, Otomatik Rayiç Bedel hesaplama, Ceza işlemleri,satış,iptal,kapama işlemleri ,muhafiyet işlemleri ile her türlü rapor bilgisi alınabilir.

1.1.1. Yol Harcamalarına Katılım Payları (İştirak)

Belediye tarafından toplanan Yol katılım paylarının,  hesaplanması, o bölgedeki  tüm parsel ya da apartmanlara  katılım paylarının rayiç bedellerine göre hesaplanması,  ve  mükelleflere tahhakkuk ettirilmesini sağlar.  İş Döküm, İş Bilgileri Raporu, (resim iştirak- iş döküm), Borç Döküm Listesi gibi raporlar alınır.

  •  Beyana Bilgileri
  • İlk Beyan Beyan Giriş
  • Tahakkuk Bilgisi
  • Raporlar
  • Toplu Vergi İhbarnamesi

1.2. Tahakkuk

Genel tahakkuk işlemlerinin yönetimini  sağlar. Sicil tipi ve gelir koduna göre tahakkuk işlemleri yapılır. Tahakkuk gruplarına göre istatistiki bilgilerin sorgulanması, veznedarın online olarak tahakkuk kesimini görüntüleyebilmesi ve tahsilat işlemini yapabilmesi, belirli tarihler arasında yapılan tahakkuk işlemlerinin dökümü alınarak tahakkuk icmal işleminin yapılması, tahakkuku kesilmiş, tahsilatı yapılmış sicile ait gelir işlemlerindeki düzeltmelerin yapılması, gün sonunda yapılan tahsilat ve tahakkuk işlemlerinin takibi yapılabilmektedir. 

1.3. Tahsilat

Belediyelerin tüm tahsilat işlemlerinin yönetildiği modüldür. O sicile ait, toplam borç, toplam gecikme borcu, seçili gelirler toplamı, seçili gecikme zamı toplamı, seçili ödenecek miktar bilgilerinin görüntülenmesi, tahsilat matrahı girilerek otomatik tahsilat emrinin verilmesi, tahsilat ikmal, vezne makbuz dökümü, el makbuz dökümü, vezne makbuz ayrıntı, tahakkuklar toplamı, icmal cetveli gibi raporlamalar yapılır. Gecikme zammı alınmayacak kamu kurum ve kuruluşlar tanımlanarak ödeme süresi geçen borçlara gecikme zammı uygulanmamasını sağlanır. Sicil üzerinde görülen fazla ödemenin otomatik olarak diğer borçlara aktarılması işlemleri yapılır.