Ana Sayfa > Tarım > Sektörel CBS Uygulamaları
Sektörel CBS UygulamalarıCBS ile Tarım Sektöründe Yapılan Çalışmalar

 • Agroekolojik zonların ve ürün uygunluk alanlarının belirlenmesi,

 • Ürün ekim alanları ve verim tahminleri,

 •  Mera envanterlerinin CBS ve UA yöntemleri ile oluşturulması,

 • Ekocoğrafik ve sosyoekonomik/etnobotanik çalışmalar için veri tabanları oluşturulması,

 • Gen kaynaklarının haritalanması, veri tabanlarının oluşturulması,

 • Arazi örtüsü, arazi kullanımının belirlenmesi,

 • Balık göç yollarının izlenmesi,

 • Su kirliliğinin ve çevre kirliliğinin CBS ve UA yöntemleri ile belirlenmesi,

 • Hassas tarım yöntemlerinin araştırılması,

 • Organik tarıma uygun alanların belirlenmesi,

 • Erozyon risk haritalarının oluşturulması,

 • Ürün desteklerinin kontrolünde CBS ve UA yöntemlerinin kullanımı,

 • Geotraceability: tarım ürünlerin coğrafik orijinlerinin işaretlenmesi, izlenmesi,

 • Erken uyarı sistemleri ile bitki koruma çalışmalarında CBS ve UA teknikleri kullanılması

CBS ile tarım alanında yapılan çalışmalar ve araştırma konularının arasında yer alır.


Büyütmek için tıklayınız.